Mayaların Sırrı Çözülmek Üzere

Mayaların Sırrı Çözülmek Üzere Mayaların Sırrı Çözülmek Üzere maya medeniyeti

Son yüzyılın en büyük merak konularından biri hiç şüphesiz Maya Uygarlığıdır. Özellikle 2012 yılına kadar uzanan süreçte onların olduğu iddaa edilen bir kehanetin asılsız çıkması onların ününü biraz sarsmış olsa da bilim adamları hala onların gizemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Maya Medeniyeti insanlık tarihi boyunca en ilgi çekici konulardan biri olmuştur. Nerede yaşadıkları, nasıl yaşadıkları, neden yok oldukları gibi birçok soru hala sırrını korusa da son dönemde bilim adamları birçok sırrı açığa çıkarmak üzere. Guatemala ülkesinin Seibal kentinde bilim adamları ve arkeologların yaptıkarı kazılardan Maya Medeniyetinin yok oluş nedenleri arasında sert iklim değişiklikleri ve yaşanan büyük savaşların etkisi olduğu yönünde ipuçlarına ulaşıldı.

Mayaların Sırrı Çözülmek Üzere Mayaların Sırrı Çözülmek Üzere takesi inomata

Arizona Üniversitesi profesörlerininden Takeşi Inomata, ele geçirilen bulgulardan çıkardıkları sonuçları açıkladı. Mayaların bir anda yok olmadıkları, savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, sert iklim değişikleri gibi etkenler ile uzun bir sürede parça parça yok olduklarını belirtti. Konuşmasına devam eden Takeşi Inomata, Seibal kentindeki yapılan kazılardan Mayaların iki yokoluş yaşadığını belirtiyor. İlk çöküş ile yokoluş arasında yaklaşık 700 yıllık bir zaman olduğunu belirten Takaşi, iki çöküşün yokoluş nedenlerinin aynı olup olmadığını araştırdıkları da ekledi.

Mayaların Sırrı Çözülmek Üzere Mayaların Sırrı Çözülmek Üzere maya 2

Buna göre Mayaların tıpkı Osmanlı Devleti gibi uzun bir süre gerileme döneminde yaşadıklarını, daha sonra kısa da olsa aktif bir dönem yaşadıklarını bulgulardan öğrenebiliyoruz. Fakat yine bu aktif dönemi takiben bir çöküş döneminin yaşandığını görüyoruz. Bilim adamları bu çöküşün Seibal kentinin terkedilmesiyle birlikte yaşandığını belirtiyor. Yine ele geçirilen bulgulara göre şehir terkedilmesinin ardından bir süre sonra tekrar canlanmaya başlamıştır. Bu da milattan sonra yaklaşık 600’lü yıllara tekamül ederken şehrin son yokoluşunun ise yine milattan sonra 930 yıllarında olduğu belirtiliyor.

Takeşi ve meslektaşları, çalışmalarına devam ederken Maya Medeniyeti ile ilgili birçok bilgiye yaklaştıklarını eklerken kısa sürede karanlıkta kalanları aydınlığa çıkarmak istediklerini belirtti.