ESKİ İSTİHBARATÇIDAN ŞOK EDEN AÇIKLAMA: TEK YOL SAVAŞ!

eskİ İstİhbaratÇidan Şok eden aÇiklama: tek yol savaŞ! ESKİ İSTİHBARATÇIDAN ŞOK EDEN AÇIKLAMA: TEK YOL SAVAŞ! tek yol sava

Türkiye adım adım savaşa mı gidiyor? 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında yaşananlar Türkiye’nin bölgede tek başına bırakıldığını ve yalnızlığa itildiğini gösteriyor.

Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in sözleri oldukça dikkat çekici ve dikkate alınması gereken sözler.

Pekin Aydınlık gazetesindeki köşesinde Türkiye’nin her geçen gün kendisini bekleyen savaşa adım adım yaklaştığını ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu dile getirirken Türkiye’ye 100 sene sonra bir Sevr ile karşı karşıya gelebileceğini söyledi.

Pekin, çıkacak savaşta terör örgütleri PKK ve Daeş’in içeride mikser görevi üstleneceğini söyledi.

İşte Pekin’in olay yaratan sözleri..

“Ordunuz hem mental  olarak hem de kuvvet olarak  ulusal  olmak ve halka dayanmak zorundadır. Aksi düşünülemez. Zaten savunma gücümüz dış güçleri ürkütürse halkın direnme gücü de artacak ve bu topraklar kolay kolay düşmana terk edilmeyecektir. Bütün dünya da pabucun pahalı olduğunu görecektir.Dayanma gücünüzün artırılması için halkı örgütleyecek ve onun direnmesini, ülkeye sahip çıkma iradesini sağlayacak bir örgütlenme şekli yaratmanız ve bunu eksiksiz biçimde uygulamanız gerekir. Bunun için de halkın bilinçlendirilmesi de oldukça önemli.

TSK, ÖZEL KUVVETLERLE HAZIRLANMALI…

“TSK, bir yandan  profesyonelleşme adımları atarken diğer yandan da halkın bir harp esnasında örgütlenmesini sağlayacak tedbirleri acilen almalıdır. Bunların bir bölümü harp  vaziyetinde  nizami orduyla birlikte hareket ederken bir kısmı da özel kuvvetlerle birlikte gerilla harbi ya da gayri nizami harp yapacak biçimde  kullanılmalıdır. Fakat bu  bu hazırlıkların şimdiden başlaması gerekmektedir. Tabii ilk başta Türkiye’nin önünde bulunan savaşın nasıl cereyan edeceğini ve nasıl oluşacağını öngören bir çalışma yapmamız gerekmektedir”.